HÀ ĐỒ VÀ LẠC THƯ

  1. HÀ ĐỒ

Tương truyền do trời ban cho vua Phục Hy, một ông vua thần thoại của Trung Hoa, cách đây khoảng 4000 năm. Khi Ngài đi tuần thú Phương Nam, qua sông Hoàng Hà, bỗng thấy một con Long Mã hiện lên, trên lưng nó có 55 chấm đen trắng.
Khi về Ngài mới phỏng theo mà vẽ lại thành một bảng ký hiệu 10 số đếm bằng các chấm đen và trắng, xếp thành hai vòng trong và ngoài, theo đúng 4 phương: Nam, Bắc, Đông, Tây. Ở chính giữa là hai số 5 và 10. Ngài gọi là Hà Đồ, tức là bức đồ trên sông Hoàng Hà.

Hà Đồ có hai vòng trong và ngoài với các con số chỉ bốn phương Đông Tây Nam Bắc: Đông bên trái, Tây bên phải, Nam ở trên và Bắc bên dưới. Số dương/cơ (thiên) gồm các con số lẻ có chấm tròn trắng như số: 1, 3, 5, 7, 9. Cộng được 25 gọi là số trời. Số âm/ngẫu (địa) là các con số chẵn có chấm tròn đen: 2, 4, 6, 8, 10. Cộng lại thành 30 gọi là số đất. 

Các con số chỉ bốn phương: Đông = 3; Tây = 4; Nam = 2, Bắc = 1 và Trung cung = 5.

Nếu lấy các số của bốn hướng Đông(3), Tây(4), Nam(2), Bắc(1) cộng với Trung cung(5).

Đông 3 + Trung cung 5 = 8

Tây 4 + Trung cung 5 = 9

Nam 2 + Trung cung 5 = 7

Bắc 1 + Trung cung 5 = 6

Trung cung 5 + Trung cung 5 = 10

2.LẠC THƯ


Copyright © simamazon.com ®

Version 2.0 mobile support - Thiết kế website bởi: www.stv.vn